Comparative genomic analysis of capsule-producing black yeasts Exophiala dermatitidis and Exophiala spinifera, potential agents of disseminated mycoses

Yinggai Song, Nickolas Menezes da Silva, Vinicius Almir Weiss, D. Vu, Leandro F Moreno, , , Sybren de Hoog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative genomic analysis of capsule-producing black yeasts Exophiala dermatitidis and Exophiala spinifera, potential agents of disseminated mycoses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences