Comparative genomics and metabolic profiling of the genus Lysobacter

I. De Bruijn, Xu Cheng, V.C.L. de Jager, Ruth Gómez Expósito, Jeramie Watrous, N. Patel, J. Postma, Pieter C. Dorrestein, D. Kobayashi, J.M. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

301 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative genomics and metabolic profiling of the genus Lysobacter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences