Comparative Genomics and Transcriptomics Analyses Reveal Divergent Plant Biomass-Degrading Strategies in Fungi

Jiajia Li, Ad Wiebenga, Anna Lipzen, Vivian Ng, Sravanthi Tejomurthula, Yu Zhang, Igor V Grigoriev, Mao Peng, Ronald P de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative Genomics and Transcriptomics Analyses Reveal Divergent Plant Biomass-Degrading Strategies in Fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences