Comparative genomics of bacteria from the genus Collimonas: linking (dis)similarities in gene content to phenotypic variation and conservation

F. Mela, K. Fritsche, W. De Boer, M. Van den Berg, J.A. Van Veen, N.N. Maharaj, J.H.J. Leveau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)424-432
TijdschriftEnvironmental Microbiology Reports
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit