Comparative markedness and containment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)65-76
TijdschriftTheoretical Linguistics
Volume29
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit