Comparative microbiome analysis of a Fusarium wilt suppressive soil and a Fusarium wilt conducive soil from the Châteaurenard region

Katarzyna Siegel-Hertz, Véronique Edel-Hermann, E. Chapelle, Sébastien Terrat, Jos M. Raaijmakers, Christian Steinberg (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

151 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative microbiome analysis of a Fusarium wilt suppressive soil and a Fusarium wilt conducive soil from the Châteaurenard region'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences