Comparative pathogenicity of opportunistic black yeasts in Aureobasidium

Meizhu Wang, Patrizia Danesi, Timothy Y James, Abdullah M S Al-Hatmi, Mohammad Javad Najafzadeh, Somayeh Dolatabadi, Chunyan Ming, Guey-Yuh Liou, Yingqian Kang, Sybren de Hoog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative pathogenicity of opportunistic black yeasts in Aureobasidium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences