Comparative sequence analysis for discrimination of the dermatophyte species Trichophyton tonsurans and T. equinum

A. Rezaei-Matehkolaei, H. Mirhendi, K. Makimura, G.S. de Hoog, M.R. Shidfar, K. Satoh, M.J. Najafzadeh

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)289-289
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit