Comparative studies on the disease prevalence and population dynamics of ginger blotch and brown blotch pathogens of button mushrooms

Tanvi Taparia, Ed Hendrix, Marc Hendriks, Marjon Krijger, Wietse De Boer, Jan Van der Wolf (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative studies on the disease prevalence and population dynamics of ginger blotch and brown blotch pathogens of button mushrooms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology