Comparative study of toxic trace metals in the estuaries of the Ooster- and Wester Scheldt and of the Sierra Leone River

P. Valenta, H.W. Nurnberg, P. Klahre, H. Ruetzel, A.G.A. Merks, S.J. Reddy

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  20 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)109-126
  TijdschriftMahasagar
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit