Comparing and contrasting life history and development strategies in the pupal hyperparasitoids Lysibia nana and Gelis agilis (Hymenoptera : Ichneumonidae)

J.A. Harvey, L.M.A. Witjes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparing and contrasting life history and development strategies in the pupal hyperparasitoids Lysibia nana and Gelis agilis (Hymenoptera : Ichneumonidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology