Comparing and contrasting life history variation in four aphid hyperparasitoids

Rosemarije Buitenhuis (Co-auteur), Jeffrey A. Harvey, Louise E.M. Vet, Guy Boivin, Jacques Brodeur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparing and contrasting life history variation in four aphid hyperparasitoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences