Comparing BOLD and VASO-CBV population receptive field estimates in human visual cortex

Ícaro A F Oliveira, Yuxuan Cai, Shir Hofstetter, Jeroen C W Siero, Wietske van der Zwaag, Serge O Dumoulin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparing BOLD and VASO-CBV population receptive field estimates in human visual cortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences