Comparing grazing on lake seston by Dreissena and Daphnia: lessons for biomanipulation

L.M.D. Pires, B.W. Ibelings, Michaela Brehm, E. Van Donk

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparing grazing on lake seston by Dreissena and Daphnia: lessons for biomanipulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences