Comparing marriage and cohabitation dissolution risks across municipalities: Which characteristics matter?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummere2660
TijdschriftPopulation, Space and Place
Volume29
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum19 apr. 2023
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jul. 2023

Citeer dit