Comparing Offertory Melodies of Five Medieval Christian Chant Traditions

P. van Kranenburg, Geert Maessen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
136 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 18th International Society for Music Information Retrieval Conference
Plaats van productieSuzhou, China
Pagina's204
Aantal pagina's7
StatusGepubliceerd - okt. 2017

Citeer dit