Comparing species diversity and evenness indices.

C.H.R. Heip, P. Engels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

990 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)559-563
TijdschriftJournal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume54
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1974
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit