Comparing strategies for matching mortality forecasts to the most recently observed data: exploring the trade-off between accuracy and robustness

L. Stoeldraijer (Co-auteur), C. van Duin, L.J.G. van Wissen, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparing strategies for matching mortality forecasts to the most recently observed data: exploring the trade-off between accuracy and robustness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences