Comparing studies of artificial and natural ecosystem responses to CO2 enrichment

T.H. Jones, T.M. Bezemer, C. Körner, J.H. Lawton, L.J. Thompson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-7
  TijdschriftBiotronics
  Volume29
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit