Comparing the nativeness vs. intelligibility approach in prosody instruction for developing speaking skills by interpreter trainees: An experimental study

Mahmood Yenkimaleki*, Vincent J. van Heuven

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparing the nativeness vs. intelligibility approach in prosody instruction for developing speaking skills by interpreter trainees: An experimental study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Mathematics

Social Sciences