Comparing thermal inactivation to a combined process of moderate heat and high pressure: Effect on ascospores in strawberry puree

Rian Timmermans, Hasmik Hayrapetyan, Martijntje Vollebregt, Jan Dijksterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparing thermal inactivation to a combined process of moderate heat and high pressure: Effect on ascospores in strawberry puree'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences