Comparing Varieties of Clientelism

W. Berenschot (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftDemocratization
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit