Comparison between the carbon-14 and oxygen consumption method for the determination of the activity of heterotrophical bacterial populations

A.B.J. Sepers, G. Cahet, H. Goossens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)237-242
  TijdschriftMarine Biology
  Volume66
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit