Comparison of 21-Plex PCR and API 20C AUX, MALDI-TOF MS, and rDNA Sequencing for a Wide Range of Clinically Isolated Yeast Species: Improved Identification by Combining 21-Plex PCR and API 20C AUX as an Alternative Strategy for Developing Countries

Amir Arastehfar, Farnaz Daneshnia, Mohammad Kord, Maryam Roudbary, Hossein Zarrinfar, Wenjie Fang, Sayed Jamal Hashemi, Mohammad Javad Najafzadeh, Sadegh Khodavaisy, Weihua Pan, Wanqing Liao, Hamid Badali, Sassan Rezaie, Kamiar Zomorodian, Ferry Hagen, Teun Boekhout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of 21-Plex PCR and API 20C AUX, MALDI-TOF MS, and rDNA Sequencing for a Wide Range of Clinically Isolated Yeast Species: Improved Identification by Combining 21-Plex PCR and API 20C AUX as an Alternative Strategy for Developing Countries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences