Comparison of AAV serotypes for gene delivery to dorsal root ganglion neurons.

M.R.J. Mason, E.M.E. Ehlert, R. Eggers, C.W. Pool, S. Hermening, A. Huseinovic, E. Timmermans, B. Blits, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)715-724
TijdschriftMolecular Therapy
Volume18
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit