Comparison of methods for the determination of chlorophyll in estuarine sediments

E.A.M.J. Daemen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)21-28
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit