Comparison of plankton assemblages of identical salinity ranges in estuarine tidal, and stagnant environments. II. Zooplankton

C. Bakker, N. De Pauw

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)145-165
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit