Comparison of Population Aging in Europe and Asia Using a Time-Consistent and Comparative Aging Measure

A. Balachandran, J.A.A. de Beer, K.S. James, L.J.G. van Wissen, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of Population Aging in Europe and Asia Using a Time-Consistent and Comparative Aging Measure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences