Comparison of the behavioural response of two Leptopilina species (Hymenoptera: Eucoilidae), living in different microhabitats, to kairomones of their host (Drosophilidae)

L.E.M. Vet, R. van der Hoeven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of the behavioural response of two Leptopilina species (Hymenoptera: Eucoilidae), living in different microhabitats, to kairomones of their host (Drosophilidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology