Comparison of the linear Van den Berg/Ruzic transformation and a non-linear fit of the Langmuir isotherm applied to Cu speciation data in the estuarine environment

L.J.A. Gerringa, P.M.J. Herman, T.C.W. Poortvliet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)131-142
  TijdschriftMarine Chemistry
  Volume48
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit