Comparison of the Photosynthetic Yield of Cyanobacteria and Green Algae: Different Methods Give Different Answers

R. Milou Schuurmans, Pascal van Alphen, J. Merijn Schuurmans, Hans C. P. Matthijs, Klaas J. Hellingwerf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

188 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of the Photosynthetic Yield of Cyanobacteria and Green Algae: Different Methods Give Different Answers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology