Comparison of the Sequences of the Internal Transcribed Spacer Regions and PbGP43 Genes of Paracoccidioides brasiliensis from Patients and Armadillos (Dasypus novemcinctus)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)5735-5737
  TijdschriftJournal of Clinical Microbiology
  Volume41
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit