Comparison of topic extraction approaches and their results

Theresa Velden, Kevin W. Boyack, Jochen Gläser, Rob Koopman, Andrea Scharnhorst, Shenghui Wang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

905 Downloads (Pure)

Samenvatting

This is the last paper in the Synthesis section of this special issue on ‘Same Data, Different Results’. We first provide a framework of how to describe and distinguish approaches to topic extraction
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1169-1221
Aantal pagina's53
TijdschriftScientometrics
Volume111
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 mei 2017

Citeer dit