Competition between endoparasitic nematodes and effect on biomass of Ammophila arenaria (marram grass) as affected by timing of inoculation and plant age

E.P. Brinkman, H. Duyts, W.H. Van der Putten

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Competition between endoparasitic nematodes and effect on biomass of Ammophila arenaria (marram grass) as affected by timing of inoculation and plant age'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences