Competition for ammonium between nitrifying and heterotrophic bacteria in dual ennergy-limited chemostats

F.J.M. Verhagen, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3255-3263
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume57
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit