Competition for ammonium between nitrifying bacteria and plant-roots in soil in pots - effects of grazing by flagellates and fertilization

F.J.M. Verhagen, P.E.J. Hageman, J.W. Woldendorp, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)89-96
  TijdschriftSoil Biology & Biochemistry
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit