Competition for limiting amounts of oxygen between Nitrosomonas europaea and Nitrobacter winogradskyi grown in mixed continuous cultures

R. Laanbroek, S. Gerards

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  225 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)453-459
  TijdschriftArchives of Microbiology
  Volume159
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit