Competition in natural populations of Daphnia

M. Boersma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  I investigated the competitive relationships between two species of Daphnia, D. galeata and D. cucullata, and their interspecific hybrid. The term hemispecific competition was introduced to describe competition between parental species and hybrids. In eutrophic Tjeukemeer both parental species were found to compete with the hybrid, whereas competition between D. galeata and D. cucullata seemed limited. Although the effect of competition on life history traits of daphnids may be profound, the influence of the competitors on the seasonal dynamics of the Daphnia species seems limited. [KEYWORDS: COEXISTENCE, HYBRID, COMPETITION, DAPHNIA, HEMISPECIFIC]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)309-318
  TijdschriftOecologia
  Volume103
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Competition in natural populations of Daphnia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit