Competition induces adaptive shifts in caste ratios of a polyembryonic wasp

J.A. Harvey, L.S. Corley, M.R. Strand

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    3 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Competition induces adaptive shifts in caste ratios of a polyembryonic wasp'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology