Competition sensing changes antibiotic production in streptomyces

Sanne Westhoff* (Co-auteur), Alexander M. Kloosterman, Stephan F.A. van Hoesel, Gilles P. van Wezel, Daniel E. Rozen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Competition sensing changes antibiotic production in streptomyces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences