Competitive interactions between methane- and ammonia-oxidizing bacteria modulate carbon and nitrogen cycling in paddy soil

Yan Zheng, Rong Huang, B. Wang, P.L.E. Bodelier, Z. Jia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

63 Citaten (Scopus)
634 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Competitive interactions between methane- and ammonia-oxidizing bacteria modulate carbon and nitrogen cycling in paddy soil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences