Competitive interactions between two nematophagous fungi during infection and digestion of the nematode Panagrellus redivivus

Jan Dijksterhuis, Klaas A. Sjollema, Marten Veenhuis, Wim Harder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Competitive interactions between two nematophagous fungi during infection and digestion of the nematode Panagrellus redivivus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences