Competitive interactions between two nematophagous fungi during infection and digestion of the nematode Panagrellus redivivus

Jan Dijksterhuis, Klaas A. Sjollema, Marten Veenhuis, Wim Harder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Competitive interactions between two nematophagous fungi during infection and digestion of the nematode Panagrellus redivivus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences