Complaints lodged by the inhabitants of Hunut on the island of Ambon, 14 July 1695

G.J. Knaap

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftSejarah Nusantara
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit