Complement C1q-C3-associated synaptic changes in multiple sclerosis hippocampus

Iliana Michailidou, Janske G P Willems, Evert-Jan Kooi, Corbert van Eden, Stefan M Gold, Jeroen J G Geurts, Frank Baas, I. Huitinga, Valeria Ramaglia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

138 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complement C1q-C3-associated synaptic changes in multiple sclerosis hippocampus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences