Complement C5 Contributes to Brain Injury After Subarachnoid Hemorrhage

Bart J van Dijk, Joost C M Meijers, Anne T Kloek, Veronique L Knaup, Gabriel J E Rinkel, B Paul Morgan, Marije J van der Kamp, Koji Osuka, Eleonora Aronica, Ynte M Ruigrok, Diederik van de Beek, Matthijs Brouwer, Marcela Pekna, Elly M Hol, Mervyn D I Vergouwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

148 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complement C5 Contributes to Brain Injury After Subarachnoid Hemorrhage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences