Complementary medicine: regulating the irregular is a contradiction. [Letter]

L.G.A. Bonneux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBritish Medical Journal
Volume337
Nummer van het tijdschrifta795
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit