Complete and Draft Genome Sequences of Aerobic Methanotrophs Isolated from a Riparian Wetland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

124 Downloads (Pure)

Samenvatting

Wetlands are important sources of methane emissions, and the impacts of these emissions can be mitigated by methanotrophic bacteria. The genomes of methanotrophs Methylomonas sp. strain LL1 and Methylosinus sp. strain H3A, as well as Methylocystis sp. strains H4A, H15, H62, and L43, were sequenced and are reported here.
Originele taal-2Engels
Artikelnummere01438-20
TijdschriftMicrobiology Resource Announcements
Volume10
Nummer van het tijdschrift9
Vroegere onlinedatum2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complete and Draft Genome Sequences of Aerobic Methanotrophs Isolated from a Riparian Wetland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit