Complete and Draft Genome Sequences of Aerobic Methanotrophs Isolated from a Riparian Wetland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

119 Downloads (Pure)

Zoekresultaten