Complete and Draft Genome Sequences of Aerobic Methanotrophs Isolated from a Riparian Wetland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

121 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complete and Draft Genome Sequences of Aerobic Methanotrophs Isolated from a Riparian Wetland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences