Complete Genome Sequence of the Itraconazole Decreased Susceptible Madurella fahalii Type-Strain CBS 129176

Mickey Konings, Bert Gerrits van den Ende, Mirthe W J Raats, Ahmed Hassan Fahal, Wendy W J van de Sande, Ferry Hagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Madurella fahalii is a causative agent of the implantation mycosis mycetoma with decreased susceptibility to itraconazole, the preferred therapeutic drug to combat mycetoma. Here, we report the M. fahalii type-strain CBS 129176 genome assembly and annotation to identify a glutamic acid insert near the azole-binding pocket in the Cyp51A protein.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6
TijdschriftMycopathologia
Volume189
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 jan. 2024

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complete Genome Sequence of the Itraconazole Decreased Susceptible Madurella fahalii Type-Strain CBS 129176'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit